796 567 678, 798 635 536 biuro@manufakturaprojektow.pl

Razem zaprojektujemy Twój rozwój!

PODDZIAŁANIE 3.3.3 GO TO BRAND EXPO

Wsparcie dla MŚP na internacjonalizację polskich marek na rynkach Zatoki Perskiej

PODDZIAŁANIE 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

Rozwój eksportu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych branży

PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski

PODDZIAŁANIE 1.4.1 PROMOCJA REGIONU I UMIĘDZYNARODOWIENIE SEKTORA MŚP (RPO LUBUSKIE)

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Lubuskiego

PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP (RPO MAŁOPOLSKIE)

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego

PODDZIAŁANIE 3.5.3 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Śląskiego